AUDITDIENSTEN VOOR HOTELS & TOERISME

Wij zijn professionele auditors en leveren diensten met betrekking tot de drie soorten audits.

EERSTE PARTIJ

Het betekent een interne audit. De organisatie zal zelf een proces of set van processen in het managementsysteem doorlichten om er zeker van te zijn dat het voldoet aan de procedure die het bedrijf heeft gespecificeerd. Wij zorgen ervoor dat uw bedrijf een transparant scenario krijgt van wat u heeft geïmplementeerd of wilt bereiken. Wij definiëren uw interne nulmeting in uw bedrijf.

TWEEDE PARTIJ

Dit betekent dat wanneer een bedrijf een audit uitvoert bij een leverancier om er zeker van te zijn dat deze voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in een contract of overeenkomst. Wij zorgen ervoor dat wij controleren of een van uw leveranciers doet wat zij met u hebben afgesproken of toegezegd.  Wij voeren dit soort audits meestal uit bij leveranciers die publiekelijk beweren duurzame producten en diensten te leveren.

DERDE-PARTIJ

Het betekent dat u moet controleren of het bedrijf erin geslaagd is een specifiek certificeringsprogramma uit te voeren. Wij voeren dit soort audits uit in opdracht van internationale certificeringsinstanties die groene & duurzame praktijken en activiteiten certificeren.

VOLGENDE DIENST: CERTIFICERING