Third party audit / Audit voor een certificatie-instelling

Een third party audit is een audit om na te gaan of het bedrijf erin is geslaagd een specifiek certificeringsprogramma uit te voeren. Deze controle door derden is een onafhankelijke beoordeling om het vertrouwen tussen twee partijen op te bouwen.
Green Partner kan audits door derden uitvoeren. Het doel is om ervoor te zorgen dat er wordt voldaan aan de criteria gesteld door de certificatie-instelling.

Green Partner treedt op namens de hier vermelde certificeringsinstanties.

Key words:
Green Partner doet de audit voor een certificatie- instelling
Onafhankelijke beoordeling
Zorgt dat het bedrijf voldoet aan de criteria van de certificatie- instelling
Audit om gecertificeerd te worden door een certificatie- instelling