Second party audit / Audit van een leverancier

Een second party audit is wanneer een bedrijf een audit van een leverancier uitvoert om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de vereisten die in het contract zijn gespecificeerd. Deze vereisten kunnen speciale controle over bepaalde processen, standaarden, enz. omvatten. Green Partner kan deze audits uitvoeren namens uw bedrijf. Dit kan ter plaatse worden gedaan door de processen te bekijken of zelfs off-site (desk audit). Het is belangrijk om te begrijpen dat er een second party audit plaatsvindt tussen uw bedrijf en de leverancier en dit niets te maken heeft met certificering.

Key words:
Extern bedrijf
Tussen uw bedrijf en uw leverancier
Zorgt ervoor dat de leverancier aan uw vereisten voldoet
Audit heeft niets te maken met certificering