Quality Coast

QualityCoast is het grootste internationale certificeringsprogramma voor bestemmingen voor duurzaam toerisme. Sinds 2007 zijn meer dan 140 toeristische bestemmingen in 23 landen geselecteerd voor een QualityCoast Award: kustplaatsen, resorts en eilanden.

Met het QualityCoast-programma wil de  de Coastal and Marine Union (EUCC een wereldwijd netwerk van kustgemeenschappen tot stand brengen die vergelijkbare waarden delen op het gebied van duurzame ontwikkeling, natuur en biodiversiteit, cultureel erfgoed en sociale verrantwoordelijkheid, en tegelijkertijd hoge normen handhaven in de kwaliteit van hun toerisme.