Legionella preventie

Sinds 2011 zijn hotels verplicht om een BRL 6010 gecertificeerd legionellapreventie bureau in te schakelen bij de legionella-risicoanalyse.
Voor hotels gelden strengere regels omdat een hotel wordt gezien als een ‘prioritaire instelling’. Prioritaire instellingen zijn locaties waar regelmatig mensen komen met een verminderd afweersysteem. Prioritaire instellingen, hotels, zijn verplicht tot het uitvoeren van beheertaken en onderhoud aan de drinkwaterinstallatie. Enkele verplichtingen zijn onder andere:

• Periodieke monstername
• Periodieke keerklepcontrole
• Verwijderen sediment en reinigen voorraadtoestellen
• Periodieke temperatuurmetingen

Dit alles dient bijgehouden te worden in het Legionella Logboek. Voor het bijhouden van de beheertaken is het digitale logboek ontwikkeld. Green Partner heeft de mogelijkheid om u hierbij geheel of gedeeltelijk te ontzorgen. Green Partner werkt samen met Meves B.V. in verschillende projecten en hotels. Meves B.V is gecertificeerd conform de norm BRL 6010 via Kiwa voor het uitvoeren van risicoanalyses en het opstellen van beheerplannen voor legionella.