ISO 50001 Energiemanagement

Deze internationale norm specificeert eisen voor het inrichten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een energiemanagementsysteem. Zo’n systeem helpt de organisatie een systematische benadering te volgen voor continue verbetering van de energieprestaties, met inbegrip van energie-efficiency, energiegebruik en -verbruik. Deze internationale norm specificeert de eisen die van toepassing zijn op energiegebruik en -verbruik, met inbegrip van meting, documentatie en rapportage, ontwerp- en inkoopprocedures voor apparatuur, systemen, processen en voor medewerkers die bijdragen aan de energieprestaties.

Green Partner kan u helpen met het implementeren van de ISO 50001 standards.  Om het certificaat te behalen moet uw bedrijf een audit krijgen van een instelling welke geaccrediteerd is door een nationale instantie. Als u gecertificeerd wilt worden kunt u terecht bij onze onderstaande partners: