ISO 14001 Milieumanagement

Het milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 is bedoeld om op een systematische manier milieuaspecten te identificeren, te prioriteren en vervolgens te beheersen en te verbeteren, zodat de milieudoelstellingen van de organisatie kunnen worden gerealiseerd.

Milieuaspecten zijn de interacties tussen de activiteiten, producten en diensten van een organisatie die tot milieueffecten kunnen leiden. Bijvoorbeeld emissies naar bodem, water en lucht, maar ook geluid, straling en energieverbruik. Een organisatie moet aandacht besteden aan de milieuaspecten die zij kan beheersen, bijvoorbeeld emissies ten gevolge van het eigen productieproces en die zij kan beïnvloeden, zoals het energieverbruik van haar producten in de gebruiksfase.

Green Partner kan u helpen met het implementeren van de ISO 14001 standards.  Om het certificaat te behalen moet uw bedrijf eerst een audit krijgen van een instelling welke geaccrediteerd is door een nationale instantie. Als u gecertificeerd wilt worden kunt u terecht bij onze onderstaande partners: