MVO-verslaggeving

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) houdt in; vrijwillige praktijken van sociale en milieugerelateerde activiteiten om de belanghebbenden van het bedrijf tevreden te stellen, met de bedoeling winst te maken. Bedrijven, met name in de horeca, staan vaak voor uitdagingen bij het implementeren van strategisch MVO.

Wij ondersteunen u en helpen u bij de implementatie en rapportage.

Green Partner gebruikt ISO26000 “Leidraad voor sociale verantwoordelijkheid” als de standaard. De standaard suggereert dat het rapport informatie over doelstellingen en prestaties over de kernonderwerpen en relevante kwesties van maatschappelijke verantwoordelijkheid moet bevatten; hoe en wanneer stakeholders betrokken zijn geweest bij het rapporteren, een eerlijk en volledig beeld van prestaties inclusief prestaties en tekortkomingen, en de manier waarop tekortkomingen worden aangepakt.

Green Partner kan uw “Sustainability & CSR” jaarverslag maken.